NEWS

28 November 2022

New Economy December Report / Yeni Ekonomi Dergisi Aralık Röportajı


 

[EN]

We are moving forward through our way while growing-

“I am thinking that I gain acceleration from the sector’s need of trustworthy and reliable brokers.”


First of all, for our readers can you talk about yourself to us? Can we get to know you?

Hello, I am starting my words by thanking you for taking me as guest in a magazine that has been serving sector for over 40 years and also have great contribution. I am someone that educated in a High Maritime School and afterwards university. After my studying abroad, I worked as captain in different tonnage and type ships. Later on I had missions in Operation and Fleet Management. 


When was Bridge Maritime founded? Can we learn the history of company’s founding?
Bridge Marine formed on 2015. I step into the industry by the company I was working as Fleet Manager started to have interest in ship purchasing and selling. Like I mentioned before, I gained acceleration from the friendships I have made and industry’s need for trustworthy and reliable brokers.


As Bridge Marine, what is your scope?

Bridge Maritime also known as Bridge S&P in the sector, is a company that makes sell and purchase service to the ship owners, management companies and people that wants to get into the industry.

If you had to define your place in the sector, what would you say? Are you at the place you wanted to be?
Definitely in a point where I started alone without any support, we continue to grow with 4 very good friend in my own office. I have to say that the point I came right now is not by coincidence when I think about the first and alone times I lived through, when I was could not even be able to dream coming to these days. In maritime industry, S&P side of it really needs devotion and patience, helping ship owners to get into big investments with high figures is something that needs serious trust. It is not easy to establish this trust; especially when you started from zero. All in all, this point has been reached and I am exactly at the place I want to be. I am totally believing this enterprise will grow faster by every day.

 

What do you think to should be done to improve and solving the problems of the Turkish Maritime Industry?
I cannot give an answer without making generalisation considering Turkish Maritime Industry is made up of lots of different areas and dynamics. “Turkish Chamber of Shipping” which is roof organization of Turkish Maritime Industry and we are also in, always contributes a lot to solving the problems. About the ship sale and purchase market, it can be said that banks can be arranged to have ship financing. Maritime is a capital intensive industry so it would create undeniable contribution to the industry. Although it is mostly ignored because maritime is not a labour intensive industry, we can say there is a positive interest through there. Also the new universities and departments opening, we are observing youth taking roles much more, and foreign tutelage leaving its place to the Turkish sailors.

 

Do you believe Maritime Industry making enough work to keep up with digitalization? In case Technologies used effectively, would efficiency increase?
There is increasing computer usage in maritime industry with security topics like ISM. This movement started digital conversion on both land and sea offices by increasing computer usage because of topics like planned maintenance, certification. The ship owners who saw it increases efficiency adapted this to some other places. There are also private companies that have done a good job in this regard.

 

China would contribute to growing maritime industry on global scale with 1.2 Trillion Dollar Project “One Belt One Road”. How do you evaluate China making investments into the port infrastructure in target regions?
China has a very fast growing economy. At the same time, contrary to United States, it’s growing comes from exports so they want to keep some strategic ports in their hands and want to protect their supply chain. If you are a country that using sea transportation actively, I think it can be seen natural to make plans like that.

While we see regression in trade volume in global trade, we know sea trade is on bull trend. What do you believe reasoning behind that is?

Global trade volume had a sharp fall in first months of pandemic. While we were expecting a fall in sea trade too, we lived the exact opposite of what we expected against this unforeseen situation. The reason behind was closing policies of countries. Especially China’s “zero covid” policy created huge delays in ports. Later on this situation took a very interesting shape by creating ships that cannot be used we call “idle tonnage”. Decreasing number but trade trying to process ignited the fuse of rise. Later on with the openings demand boom was born though freight rates continued to rise because of countries like China took heavy toll due to strict covid policies.

No new builds in pandemic and also because we still going to have pandemic for a while, there is no expected drop, even because there is not enough retroactive build the opinion of it would take too much time to close the demand and supply gap, is strong.

 

To sum it up; It is obvious that freight rates would bring good return to the ship owners.

 

Can you talk about your future goals and projects?

Our company is in effort of growing inside with investing to people in line with its doctrine. Our new friends we call post fixture starts with paperwork, they learn about how to follow workflow while also learning about learning company dynamics. When they are ready, they start by guidance through our existing customer portfolio or their own work relations. Our goal is like we mentioned before, make this profession, which has been in hands of certain foreign-dominated group, by us, while protecting the interests of Turkish ship owners and investors.


[TR]

Yolumuza büyüyerek devam ediyoruz –

“Sektörün ihtiyaç duyduğu güvenilir, dürüst broker ihtiyacı ile ivme kazandığımı düşünüyorum.”

Öncelikle okuyucularımız için bize kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba, ben de öncelikle sözlerime yayın hayatına kırk yılı akın süredir hizmet eden ve sektöre çok büyük katkılarda bulunmuş bir dergiye beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben 14 yaşında Yüksek Denizcilik Okulu olarak bilinen bir okulun Lise eğitimi ve akabinde üniversitesi ile yatılı okumu biriyim yurt dışı öğrenimimden sonra çeşitli tonaj ve farklı tip gemilerde zabit ve Kaptan olarak çalıştım. Daha sonra karada operasyon ve filo müdürlüğü görevlerinde bulundum.

Bridge Denizcilik ne zaman kuruldu? Kurulu öyküsünü sizden örenebilir miyiz?

Bridge Denizcilik 2015 yılında kuruldu filo müdür olarak çalıştığım firmanın gemi alım satımları ile ilgilenmeye başlaması üzerine sektörde “sale and purchase broker” kısaca (S&P)  diye adlandırılan bir sektöre adım atmış oldum. Yukarıda bahsettiğim yatılı okul ve gemi geçmişim nedeniyle sektörde altlı üstlü edindiğim arkadaşlıklar ve sektörün ihtiyaç duyduğu güvenilir, dürüst broker ihtiyacı ile ivme kazandığımı düşünüyorum.

Bridge Denizcilik olarak faaliyet alanlarınız nelerdir?

Bridge Denizcilik ya da sektörde bilinen adıyla Bridge S&P armatörlere, management firmalarına ve sektöre girmek isteyen yatırımcılara gemi alım satımı yapan bir firmadır. Bunun için yurt içi ve dışı kaynaklarımız ile doğru gemiyi bulmalarına yardımcı olmaktayız.

Denizcilik sektöründeki yerinizi tanımlarsanız neler söylerseniz? Şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz?

Kesinlikle tek başıma başladığım ve hiçbir destek görmeden geldiğim bu noktada, şu anda kendi ofisimde çok güzel 4 arkadaş ile yolumuza büyüyerek devam etmekteyiz. İlk başladığım ve yalnız zamanlarımı düşündükçe bugünlere gelmenin hayalini bile kuramaz iken çok çalışarak geldiğim bu noktanın da açıkçası tesadüf olmadığına inanıyorum. Denizcilikte özellikle S&P tarafı gerçekten özveri ve sabır gerektiren bir iş, bunun yanında armatörleri meblağ olarak büyük yatırımlara girmelerine yardımcı olmak ciddi güven isteyen bir husus. Tabii bu güvenin tesisi kolay olmuyor; hele de sıfırdan başlanınca fakat netice de bu noktaya gelindi ve tam da olmak istediğim yerdeyim diyebilirim. Bundan sonra bu girişimin artarak devam edeceğine de kesinlikle inancım tam.

Sizce Türk Denizcilik sektörünün gelişimi ve sorunlarının çözülmesi için neler yapılmalıdır?

Türk denizcilik sektörü çok farklı alanlardan oluşan ve kendi dinamikleri olan büyük bir sektör dolayısıyla buna benim genelleme yaparak cevap verebilmem mümkün değil. Lakin Türk denizcilik sektörünün çatı kuruluşu olan ve bizim de içinde bulunduğumuz çok farklı denizcilik meslek kollarını bünyesinde barındıran “Deniz Ticaret Odası” sorunların çözümüne her daim katkı da bulunmaktadır. Gemi alım-satım marketi için ise finansmana ulamanın kolaylaştırılması hatta mümkün ise gemi finansmanı sağlanacak şekilde bankalarda düzenlemeye gidilmesi söylenebilir. Denizcilik sermaye yoğun bir sektördür bu bakımdan katkısı yadsınamaz. Lakin emek yoğun bir sektör olmadığı için çoğu zaman göz ardı edilmiştir fakat bunun son zamanlarda deniz ve denizciliğe artan ilgi ile olumlu yönde ilerlediğini de görmekteyiz. Ayrıca üniversite sayılarında da yaşanan artı ve açılan bölümler de gençlerin bu sektörde daha fazla aktif rol almasını, yıllarca süregelen yabancı vesayetinin yerini Türk denizcilerine bıraktığını izlemekteyiz.

 

 Gemicilik sektörünün günümüzde dijitalleşmeye ayak uydurma konusunda yeterli çalışmayı yaptığına inanıyor musunuz? Teknolojilerin verimli şekilde kullanılması halinde verimlilik artar mı?

Denizcilik sektöründe ISM gibi güvenlik konularının ilenmeye başlanması ile daha fazla bilgisayar kullanımı söz konusu oldu. Bu hareket zamanla günümüz de planlı bakım tutum, sertifikasyon gibi konularda da bilgisayar kullanımını artırarak hem kara ofislerinde hem de gemilerde dijital dönüşümü başlatmış oldu verimliliğin arttığını gören gemi sahipleri bunu pek çok yere uyarladı. Bu konuda birkaç güzel iş çıkaran özel firma da ortaya çıkmış oldu.

Çin’in 1,2 trilyon dolar değerindeki ‘Bir kuşak, Bir yol’ projesi yakın gelecekte gemicilik sektörünün küresel ölçüde büyümesine katkıda bulunacak.  Hedef bölgelerdeki liman altyapısına yatırım yapan Çin’in bu çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çin giderek büyüyen bir ekonomiye sahip bunun ile beraber büyümesini Birleşik Devletlerin aksine ihracat ile yapmakta dolayısıyla dünya da belli balı limanları stratejik olarak ellerinde tutmak ve tedarik zincirini korumak istiyorlar eğer deniz taşımacılığını aktif olarak kullanan bir ülke iseniz bu tip planlamalar yapmayı doğal bulmak gerekir diye düşünüyorum.

Küresel ticaret hacminde görülen düşüşe karşın, deniz ticaretinin büyüme trendinde olduğunu biliyoruz. Bunu neye başlıyorsunuz?

Küresel ticaret hacmi pandemi ile ilk aylar keskin bir düşüş yaşadı. Bizde öngörülemeyen bu durum karşısında deniz ticaretinde de düşüş beklerken tam aksini yaşamaya başladık. Bunun başlıca sebebi ülkelerin kapanma politikaları oldu. Özellikle Çin’in uyguladığı “sıfır covid” politikası ile limanlarda ciddi gecikmeler yaşandı. Bu sonra çok ilginç bir hal alarak gemi sayısında bizim “atıl tonaj” dediğimiz kullanılamayan gemileri oluşturdu. Azalan sayı fakat yine de işlemeye çalışan ticaret ile yükselişin fitili ateşlendi. Ardından gelen açılmalar ile talep patlaması doğdu fakat Çin gibi ülkeler sıkı covid politikaları yüzünden halen ağır aksak yol alınca navlunlar yükselmeye devam etti. 

Pandemi sürecinde yeni inşa yapılmaması ayrıca salgının çeşitli sebepler ile bir şekilde maalesef bir süre daha hayatımızda olacağı gerçeği ile de yakın zamanda bir düşüş beklenmiyor, hatta geriye dönük inşa olmaması arz ve talep dengesinin kapanmasının uzun zaman alacağı görüşü de azımsanamayacak kadar çok.

Özetle; navlun gelirlerinin armatörlere bir müddet daha iyi bir getiri sağlayacağı açık

Önümüzdeki dönem hedef ve projelerinizden bahseder misiniz?

Şirket kendi öğretileri doğrultusunda insana yatırım yaparak içerden büyüme gayretinde, yeni gelen arkadaşlarımız post fixture dediğimiz evrak ileri ile başlayarak şirket içerisinde geçirdikleri zamanda iş akışını takip etmeyi öğreniyor bu sırada da şirket dinamiklerini öğreniyorlar hazır olduklarında ise mevcut müşteri portföyümüzden kendilerine yönlendirmeler yapılarak ya da ilave olarak kendi iş çevreleri ile başlangıç yapıyorlar Hedefimiz daha önce de bahsettiğim gibi, bu zamana kadar özellikle yabancı ağırlıklı belli bir grubun elinde olan bu mesleğin bizler tarafından Türk armatör ve yatırımcı menfaatlerinin korunarak yapılabilmesi.

28 November 2022   Şendoğan Göksu

Last News

13 September 2023

Dutch Transtal Shipping Places MPP Order At Thecla Bodewes

The Dutch shipbuilder Thecla Bodewes Shipyards has announced that they signed a shipbuilding contrac...

03 May 2023

Turkish Coaster Magazine 25th Issue - Koster Dergisi 25. Sayı Röportajı

[EN]When we consider maritime industry and freight ...

30 December 2022

The Whole World is faced with a choice of protecting the numbers or spend the savings. - Bütün Dünya Mevcudu Korumak ya da Birikeni Harcamak Yönünde Bir Tercih ile Karşı Karşıya

...