NEWS

30 December 2022

The Whole World is faced with a choice of protecting the numbers or spend the savings. - Bütün Dünya Mevcudu Korumak ya da Birikeni Harcamak Yönünde Bir Tercih ile Karşı Karşıya


[EN]

Developments at foreign trade also effects the sea transport market. In this direction a period of low freight rates is happening. Şendoğan Göksu, General Manager of Bridge Marine, with whom we came together to address our question of “Does new developments means there will be shrinkage in the market?”, evaluated the different scenarios.


Can we get your thoughts on future, considering problems happening on foreign trade in the global scale?

So much money printed that it is quite hard to bring the money back home. In this position we can say that there would be an end of interest rate hike and we are slowly stepping towards a period that interest rates are not increased. We can foresee there will be relief in foreign trade though I am not sure if this means abundance of money.


How will Türkiye be affected by this environment?

If we can manage successfully we can say we are moving to a good period. In all this relief, people who does not want to make jobs with China, would benefit to us. Europe is afraid of problems in China. Political Tension inevitably affects the trade. In this environment we can see even the factories in China. This situation will pave the road for Türkiye. For example, if our shipyards can attract even a small group of investors who do not want to come here, it would be a huge step for us. The antipathy for China should be used greatly by us.


How these developments would reflect to the logistics industry?

Scenarios of China distributing from Türkiye or directly produced and distributed in here both would affect the Turkish logistics industry positively. This is not an expectation; we can see reflections of it right from today.


Especially for Sea Transportation, do we have enough capacity to answer the developments?

Maritime Transportation is a global job; we cannot only consider Turkish vessels. We need to evaluate more on global scale. When Türkiye get advantages logistically, surely there would be reflections in our industry too.


Can we cooperate with Greece about this?

I do not think there is any rivalry in maritime. We can say that today’s cooperation would be happening tomorrow too, naturally. Maritime is an international job, there cannot be any Word of Turkish-Greek separation. Also when you look to the flag of the ship, it is not possible to make separations like that. Looking from maritime perspective, these two countries are closest friends. They also aware of the size of Türkiye which is why cooperation would be beneficial to them.


When we consider it from the developments, realizing our goal of a becoming an energy or a logistical centre will it affect our EU relations positively?

I can say Türkiye is preferable for them. I cannot know would they prefer though. When looked in trading countries would not step back about choosing the one close to their benefits. Countries would not look in the ethical values perspective; trade goes on with its own rules. You may not go from China to Taiwan directly yet you can go to Taiwan after you visit a small island in japan and take the needed piece of paper. Sometimes even if people know it, they can continue pretending like they don’t know it. In the end of the day everybody looks to their earnings. Yet when all these plans come to life, I do not think they would not be happy from us controlling and profiting a lot from jobs. Though in all cases, this situation would be beneficial to them.


We are in period where logistical numbers are decreasing. How this effects companies?

Right now logistical companies are not making a loss. Maritime is a hard job to do, cannot be thinked same way as real estate investment. Interest rates are rising and this is something Europeans are not fond of. We can observe their will to make investments are decreasing. We also can see their production rate is lowered because of energy crisis. When we consider all of these factors there is a shrinking expected. This would cause lows in sea transportation.


Would you make new investments for new ship in the parallel of current developments happening?

I would not invest in this environment. I will even like to say that we should withdraw if possible, though every day we are leaving that field too. It is time to wait. It is not correct to sell a ship for loss. It should be passed by preserving what you have. There is also people who is against this opinion. They prefer buying ships because they do not know what to do in an inflationist environment.


How much prices had fallen in the sea transportation industry?

We can talk about around %20 fall. This is not a big number. According to trend of market, there is an expectation of real fall would be after the new year. If there is a stagnant period in interest rate increases, we can say that this scenario will not happen. The whole world is faced with a choice of protecting the numbers or spend the savings.


In case optimistic scenario happens, can ship buying would be possible?

Surely, it would be most sensible to see period after new year then move accordingly.


Can a subject related to food, especially the grain corridor, be analysed and expressed whether the developments in this field will accelerate the sector?

This topic was fall short of expectations. Waiting times in grain aisle caused our ship owners to look other sides. By the system, ship positioned in Istanbul. You anchor in Istanbul and wait. Then regulation mechanism kicks in and mechanism works extremely slow. Later on wherever you go, you come back to Istanbul and wait for the line again. When this time period extends, crew’s insurance costs are rising. This negatively effects companies profitability. It can be profitable only if you work without insurance, yet I do not think Turkish ship owners would do something without insurance. Pretty much nobody except Arab ship owners prefer this way.

The corridor does not have any benefit to the industry?

Around 445 ships mentioned, which means these ships are in the market and finding job. We can say this kind of situation helped freight rates to cling little bit more.


[TR]

Dış ticarette yaşanan gelişmeler gemi taşımacılık sektörünü de beraberinde etkiliyor. Bu doğrultuda navlun fiyatlarının gerilediği bir dönem yaşanıyor. Gelişmelerin sektörde küçülme yönünde bir döneme mi işaret ettiği yönündeki sorumuzu yöneltmek için bir araya geldiğimiz Biridge Denizcilik Genel Müdürü Şendoğan Göksu, farklı senaryoları okuyucularımız için değerlendirdi.


Dış ticarette global anlamda sorunlar yaşandığından yola çıkarak gelecek ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

O kadar çok para basıldı ki bu paraların geri dönüşünü sağlamak oldukça güç. Bu noktada faiz artırımlarının da bir sonu olduğunu ve faizlerin artırılmadığı bir döneme doğru adımlar atıldığını söyleyebiliriz. Bu dönemde dış ticaret açısından bir rahatlama olacağını öngörebiliriz. Ancak bu durum para bolluğuna işaret eder mi emin değilim.


Türkiye bu ortamdan nasıl etkilenir?

İyi yönetebilirsek Türkiye için iyi bir döneme doğru ilerlediğimizi ifade edebiliriz. Tüm bu rahatlama içerisinde Çin ile insanların iş yapmak istememeleri bizim önümüzü açacaktır. Avrupa Çin’deki sorunlardan ürküyor. Siyasi olarak artan gerilim ister istemez ticareti de etkiliyor. Bu ortamda Çin’deki fabrikaların bile dışarıya çıkma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu durum da Türkiye’nin önünü açacaktır. Örneğin tersanelerimiz Çin’e gitmek istemeyen küçük bir yatırımcı kesimini dahi çekebilirse bizim için büyük bir adım olur. Çin için oluşan antipatinin iyi kullanılması gerekiyor.


Bu gelişmeler Lojistik sektörüne nasıl yansır?

Çin’den gelip buradan dağıtılması veya burada üretilip dağıtımının yapılması senaryolarının ikisinde de Türkiye’de lojistik sektörü olumlu etkilenecektir. Bu beklenti de değildir, yansımalarını bugünden görebiliyoruz.


 

Gelişmelere cevap verecek kapasiteye sahip miyiz özellikle deniz taşımacılığı açısından?

Denizcilik uluslararası yapılan bir iş sadece Türk gemilerini dikkate alarak konuyu ele almamak gerekir. Daha global anlamda bir değerlendirme yapmamız gerekir. Türkiye lojistik olarak avantajlar elde ettiği zaman bunun sektörümüze yansımaları olacaktır.


Yunanistan ile bu konuda ortak hareket edebilir miyiz?

Denizcilikte bir husumetin olduğunu düşünmüyorum. Doğal olarak bugün yapılan işbirliklerinin yarında yapılacağını söyleyebiliriz. Denizcilik çok beynelmilel bir iştir. Sektörde Türk veya Yunan ayrımı söz konusu olamaz. Zaten geminin bayrağına bakıldığında bu türden ayrışmalar yapabilmek mümkün değil. Denizcilik açısında bakıldığında iki ülke denizcileri birbirine en yakın dosttur. Onlarda Türkiye’nin büyüklüğünü de biliyorlar ve bu doğrultuda işbirliğinin kendileri için faydalı olacağının farkındalar.


Tüm bu gelişmeler çerçevesinde lojistik merkez olma ya da enerji merkezi olma hedefimizi gerçekleştirmemiz AB ile ilişkilerimize olumlu yansır mı?

Türkiye’nin onlar için tercih edilir olduğunu söyleyebilirim. Tercih ederler mi, bilemem. Ticari olarak bakıldığında ülkeler karlı olan seçeneği ya da menfaatine olan seçeneği seçmekten geri durmayacaktır. Bu konuya ahlaki değerler çerçevesinde bakmazlar, ticaret kendi kuralları içerisinde seyrine devam eder. Çin’den kalkınca direk Tayvan’a gidemiyorsunuz ancak Japonya’da küçük bir ada parçasına uğradıktan sonra aldığınız belge ile Tayvan’a gidebilirsiniz. Bazen insanlar bilseler bile bilmezlikten gelerek yoluna devam edebilirler. Günün sonunda herkes kazancına bakar. Ancak tüm bu gelişmeler hayata geçtiğinde bizim bunu kontrol etmemizden veya bu çerçevede çok karlı işler yapmamızdan hoşnut olacaklarını sanmıyorum. Fakat her hâlükârda bu durum onların menfaatine olacaktır.


Lojistik rakamlarının azaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu durum firmaları nasıl etkiliyor?

Şuanda lojistik firmaları zarar etmiyorlar. Denizcilik zor bir iştir, bir gayrimenkul yatırımı gibi düşünülemez. Bu dalgalı yapıda bu işi yapan insanların karlı bir iş yapması esastır. Karlı bir iş yapması zorlu dönemi atlatmasını sağlar. Faizler artıyor ve bu, Avrupalının alışık olmadığı bir durum. Yatırım yapma isteklerinin bu ortamda azaldığını gözlemliyoruz. Bunun yanında enerji krizi nedeni ile üretimlerin düştüğünü görüyoruz. Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurduğunuzda dünyada bir küçülme bekleniyor. Bu durumda gemi taşıma sektöründe düşüşler yaşanmasına neden olacaktır.


Yaşanan bu gelişmeler paralelinde yeni gemi yatırımı yapar mısınız?

Bu ortamda yatırım yapmam. Hatta mümkünse geri çekilmek lazım diyeceğim ancak her geçen gün bu safhayı da geçiyoruz. Bekleme zamanı. Bugün bir gemiyi zararına satmak doğru değil. Mevcudu koruyarak yola devam etmek gerekiyor. Bunun aksi görüşünde olan bir kesim de var. Bu kesim enflasyonist bir ortamda ne yapacağını bilmediği için gemi satın almayı tercih edebiliyorlar.


Gemi taşıma sektöründe fiyatlar ne kadar düştü?

% 20’lik bir düşüşten bahsedebiliriz. Bu rakam çok büyük değil. Marketin gidişatına göre esas düşüşün yılbaşından sonra gerçekleşeceği yönünde bir beklenti var. Eğer faiz artışlarında durağan bir dönem olursa bu senaryonun gerçekleşmeyeceğini söyleyebiliriz. Bütün dünya mevcudu korumak ya da birikeni harcamak yönünde bir tercih ile karşı karşıya.


İyimser senaryo hayata geçerse tekrar gemi alımı yapılabilir mi?

Elbette, yılbaşından sonraki periyodu görüp ona göre hareket etmek en doğru tercih olacaktır.


Gıda ile ilgili özellikle tahıl koridoru ile ilgili bir konu analiz edilerek, bu alandaki gelişmelerin sektöre bir ivme kazandırıp kazandırmayacağı ifade edilebilir mi?

Bu konu beklentilerin altında kaldı diyebiliriz. Tahıl koridorundaki beklemeler armatörlerimizin dikkatlerini başka yöne çevirmelerine neden oldu. Kurulan sistem gereği gemi öncelikle İstanbul’a konumlandırılıyor. İstanbul’a gelip demir atıp sıranızı bekliyorsunuz. Sonrasında denetleme mekanizması devreye giriyor ve bu mekanizma müthiş yavaş ilerliyor. Devamında nereye giderseniz gidin tekrar İstanbul’a dönüyorsunuz ve sıranızı bekliyorsunuz. Süre uzadıkça denizcilerin sigorta maliyetleri artıyor. Bu durum firmaların karlılığını olumsuz etkiliyor. Ancak sigortasız hareket edebilirseniz çekilir bir durum olabilir. Ancak Türk armatörlerin sigortasız iş yapacaklarını zannetmiyorum. Arap armatörler böyle yöntemler kullanır onun dışında tercih edenleri az bulursunuz.


Koridorun sektöre hiç faydası yok mu?

445 gemiden bahsediliyor, bu gemilerin piyasada olmaması diğer gemilerin daha fazla iş bulabilmesine neden oldu. Bu durum da navlunları bira daha diri tuttu diyebiliriz.  

30 December 2022   Şendoğan Göksu

Last News

13 September 2023

Dutch Transtal Shipping Places MPP Order At Thecla Bodewes

The Dutch shipbuilder Thecla Bodewes Shipyards has announced that they signed a shipbuilding contrac...

03 May 2023

Turkish Coaster Magazine 25th Issue - Koster Dergisi 25. Sayı Röportajı

[EN]When we consider maritime industry and freight ...

28 November 2022

New Economy December Report / Yeni Ekonomi Dergisi Aralık Röportajı

...