NEWS

24 December 2021

Turkish Coaster Magazine 23rd Issue Report - Koster Dergisi 23.Sayı Röportajı


[EN]
What do you think was the impact of new investors, who turned to the maritime sector, which is gaining traction, on the ship sell and purchase markets?

I think we should split new investors to two groups in this case. First investor, although the main field of activity is different, they have indirect connection with sea transportation and thinking of turning the freight rates in their balance into minus to plus, the companies who individually made planning of it. Second investors are the ones in a multi-partner cooperative structure which also had major progress and improvement recently.

It is obvious that these both groups made not to be underestimated investments in the industry. With the development of the partnership culture, especially as we enviously see in Europe and which made progress in our country as a result of long efforts, in the maritime field, many sector stakeholders or investors have become a percentage-ship partner even though they do not know each other well. If they guided correctly, I must say that they share their gains with other ships with the same system, which creates a serious acceleration on the purchase side. It is considered in this system it creates opportunity for people who is in the industry or not, has limited financing but wants to be ship partner. In here other than discussing it is true or not, I wanted to point out the fact that system protects the investor who does want to have risk and also distributes financial weight so they both effect purchasing side.

In addition, the number of companies providing transparent and honest technical, commercial and/or personnel services to third-party operators (Third-Party Management) and new entrants to the sector in our country is increasing day by day. Its effects on the buying and selling side are undeniable.

 

Did the rise in the freight markets affect the investor positively in terms of ship buying and selling?

Certainly, we can see the situation in this year’s global sales figures. As of this week, in the reference of DWT there is vessels changed hand around 125 Million, which breaks the record of last year. Surely, we should not forget the fact that it is two sided, the same industry but the other group that thinks differently must have thought that it was a suitable time for sales, as they provided opportunities for buyers even during the pandemic, where no new construction was made. Some of these sales could be financial problems relating to the last period. Like everyone knows industry had serious loses during the pandemic but unfortunately it is not possible to detect the ratio.

 

What advantages and disadvantages do you think increase in the market brought about it in new builds, second-hand ship sale and purchasing?

In loops like that a situation happens where I observed several times. Against the rising ship prices, Either, new ship building or tendency to purchase second handed far east vessels which we think and see cheaper. First of all, in case of new building and second hand difference between price/cost is still far from each other. Except the last few sales there is still a huge difference between new building and second hand difference. More of, steel prices still rising. Of course, those who can predict how long this high freight and ship prices will increase may have their own different opinions but in an industry where they always keep 2008 crisis in their mind, I can’t help but say “what if..?’s” are rising. However, unfortunately, access to finance is not easy in new building. For coaster tonnage, it is as bad as our banks also in Europe too. I think it will be much easier for ship owners to return to this field with financial side being resolved. As for your question, I can say increase in the market in new building both as project and mentally prepared the ship owners which I see as a value and advantage. Unfortunately, the situation of buying second-hand ships from other Far East markets has turned into a disadvantage at this time. For this reason, prices in the Far East, which started to rise immediately after the pandemic period, are competing with our region compared to the past. In order to turn the upcoming period into a better advantage, I think we should follow the agenda carefully and see that the world economy is not in a sustainable production as a result of high inflation. 


[TR]
Cazibesi artan denizcilik sektörüne yönelen yeni yatırımcıların gemi alım-satım piyasalarına etkisi sizce ne yönde olmuştur?

Yeni yatırımcıları bence burada ikiye ayırmamız gerekiyor. Birinci yatırımcı, ana iştigal konusu farklı olmakla birlikte deniz taşımacılığı ile dolaylı ilişkisi bulunan ve son zamanlardaki navlun kazançlarını bilançolarında eksiden artıya çevirmeyi düşünen, münferit olarak bu işin planlamasını yapmış firmalar ve ikinci grubu ise yine yakın zamanlarda ülkemizde büyük ilerleme ve gelişme gösteren çok ortaklı kooperatif yapıların içerisine dahil olmuş yatırımcılar olarak değerlendirebiliriz.

Bu her iki grubun da son zamanlarda sektöre azımsanmayacak bir yatırım yaptığı aşikârdır. Özellikle Avrupa’da imrenerek gördüğümüz, ülkemizde de uzun uğraşlar sonucu ilerleme kaydetmiş ortaklık kültürünün denizcilik alanında da gelişmesi ile pek çok sektör paydaşı ya da yatırımcının birbirlerini çok iyi tanımamalarına rağmen yüzdeli gemi ortağı olduğunu, eğer doğru yönlendirildilerse kazançlarına vabeste başka gemilere de aynı sistem ile ortak olduğunu bunun da alım tarafında ciddi ivme oluşturduğunu söylemem gerekir. Bu sistemde kısıtlı finansı bulunan fakat gemi ortağı olmak isteyen sektör içinden ya da sektörü tanımak isteyen yeni yatırımcılar için fırsat oluşturduğu düşünülmektedir. Burada bu sistemin eğrisi doğrusundan ziyade hem riske girmek istemeyen ölçülü yeni yatırımcıyı koruduğu hem de finans yükünü dağıtarak fırsat tanıdığı için alım tarafını etkilediğini belirtmek istedim.

Ayrıca ülkemizde yine çok da eski bir geçmişi olmayan üçüncü taraf işletmeciler (Third-Party Management) ile sektöre yeni girecek kişi ya da kurumlara şeffaf ve dürüst bir şekilde teknik, ticari ve/veya personel hizmetleri sunan firmaların sayısı her geçen gün artmaktadır ve bu firmaların gemi alım-satım tarafına da etkileri yadsınamaz.


Navlun piyasalarındaki yükseliş gemi alım-satım konusunda yatırımcının iştahını kabarttı mı?

Kesinlikle, bu iştahı bu sene gerçekleşen küresel satış rakamlarında da görüyoruz. Bu hafta itibariyle DWT bazında 125 milyona ulaşan el değiştirmeler, bir önceki senelerin rekorunu kırmış bulunmakta. Tabii ki bu işin iki taraflı olduğunu unutmamamız gerekir, aynı sektör fakat farklı düşünen diğer grup da satış için uygun zaman olduğunu düşünmüş olmalı ki yeni inşa yapılmayan pandemi sürecinde dahi alım yapanlara olanak tanımışlar. Bu satışların bir kısmı belki geçmiş dönem finansal sıkıntılardan da gerçekleşmiş olabilir. Herkesin bildiği üzere sektör pandemi döneminde ciddi kayıplar yaşadı ama bu satışların hangi yüzde ile olduğunu maalesef tespit etmek mümkün değil.

Piyasalardaki yükseliş yeni gemi inşa, ikinci el gemi alımı-satımı konusunda sizce hangi avantaj ve dezavantajları ortaya çıkarmıştır?

Bu tip döngülerde benim geçmişte birkaç kez denk geldiğim bir süreç yaşanmakta, o da yükselen gemi fiyatlarına karşın yeni inşa düşüncesi ile daha uygun fiyatlı olduğunu gördüğümüz ya da düşündüğümüz Uzak Doğu marketinden ikinci el gemi alma eğilimi. Öncelikle birinci meselede yeni inşa ile ikinci el arasındaki fiyat/maliyet makas uçlarının halen birbirine çok yakın olduğunu düşünmüyorum. Son birkaç satış hariç ikinci el ile yeni inşa arasında azımsanmayacak fark bulunmakta. Üstelik çelik fiyatları da yükselişini sürdürmekte. Burada tabi bu yüksek navlun ve ona vabeste gemi fiyatlarının artışının ne kadar süreceğini öngörebilenlerin kendi farklı düşünceleri olabilir ama 2008 krizini sürekli hafızasında tutan sektörde “acabaların” arttığını söylemeden geçemeyeceğim. Bununla beraber yeni inşada maalesef finansa erişim kolay değil. Bu ülkemizde olduğu kadar koster tonajı için Avrupa bankalarında da böyle. Finans tarafının çözülmesi ile armatörlerin bu alana yönelmesi çok daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Sorunuza gelirsek piyasalardaki yükselişin armatörleri yeni inşada gerek proje gerekse zihinsel olarak hazırlamış olması dolayısıyla bunu artı bir değer ve avantaj olarak gördüğümü söyleyebilirim. Diğer Uzak Doğu marketinden ikinci el gemi alma durumu ise bu zamanda maalesef dezavantaja dönüşmüş vaziyette. Zira pandemi döneminden hemen sonra ilk yükselişe geçen Uzak Doğu‘da geçmişe nazaran fiyatlar bölgemiz ile yarışır durumdadır. Önümüzdeki dönemi daha iyi bir avantaja çevirmek için ise gündemi dikkatli takip etmeli dünya ekonomisinin yüksek enflasyon neticesinde sürdürülebilir bir üretimde olmadığını görmeliyiz diye düşünüyorum.

24 December 2021   Şendoğan Göksu

Last News

13 September 2023

Dutch Transtal Shipping Places MPP Order At Thecla Bodewes

The Dutch shipbuilder Thecla Bodewes Shipyards has announced that they signed a shipbuilding contrac...

03 May 2023

Turkish Coaster Magazine 25th Issue - Koster Dergisi 25. Sayı Röportajı

[EN]When we consider maritime industry and freight ...

30 December 2022

The Whole World is faced with a choice of protecting the numbers or spend the savings. - Bütün Dünya Mevcudu Korumak ya da Birikeni Harcamak Yönünde Bir Tercih ile Karşı Karşıya

...